Aba teka! May Imported na Lalaban sa Bohol! PMI Boxing Stable Kumong Bol-anon 6 sa Jul 23

Aba teka! May Imported na Lalaban sa Bohol! PMI Boxing Stable Kumong Bol-anon 6 sa Jul 23

===

#Powcast #Sports