Ang dami ang gulo! Jay-R Cebuano vs Godofredo Cuyag Boxing sa Surigao

Ang dami ang gulo! Jay-R Cebuano vs Godofredo Cuyag Boxing sa Surigao

===

#Powcast #Sports