Ayan na Coach! Bata ni Coach Nonoy Neri Babanga sa Angas ng Cebu! Anong masasabi nya?

Bata ni Coach Nonoy Neri Babanga sa Angas ng Cebu! Anong masasabi nya?

===

#Powcast #Sports