Basher ko noon, partner ko na ngayon! Boxing Commentary sa KSK Boxing Event

Basher ko noon, partner ko na ngayon! Boxing Commentary sa KSK Boxing Event

===

#Powcast #Sports