May Ginawa silang kakaiba Ngayon? Congrats Vitor at Suganob! PMI Bohol

PMI Boxing! May Ginawa silang kakaiba? Congrats Vitor at Suganob!

===

#Powcast #Sports