Quadro Alas Casimero Says Fight is On! vs Ryo Akaho on Dec 3 | Boxing Fans Reaction #Boxing

Casimero Says Fight is On! vs Ryo Akaho on Dec 3 | Boxing Fans Reaction.

John Riel Casimero vs Ryo Akaho in Dec according to Quadro Alas either Japan or Korea.

===

#Powcast #Sports